EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü

Deri Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

 

EA1

Programda kazandıkları güçlü alt yapıyı kullanarak Deri Mühendisliği ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışan

EA2

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayarak kendisini geliştirebilen, meslek hayatının değişken ve rekabetçi koşullarına uyum sağlayabilen, sürdürülebilir projeler ve çözümler geliştiren, uluslararası düzeyde etkin iletişim kurabilen

EA3

Mesleki ve sosyal sorumluluklarının farkında olan, çevresel ve sosyal etkenler ile etik değerleri gözeten, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan mühendisler yetiştirmektir.