EGE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü

Deri Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

EA1

 

Ulusal ve uluslararası öncü şirketlerde, kamuda, araştırma kurum/kuruluşlarda ve üniversitelerde deri mühendisliği ve ilgili alanlarda çalışırlar.

 

EA2

 

Bulundukları iş yerlerinde yönetici pozisyonunda görev alırlar ve/veya kendi iş yerlerini kurarlar.

 

EA3

 

Lisansüstü eğitimlerini sürdürürler, çalıştıkları sektörlere araştırma geliştirme kültürünü kazandırır ve yaygınlaştırırlar.