canlı destek

ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ PROGRAMI

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

Erasmus+ Öğrenim Hareketliği Başvuru Takvimi 07-21 Haziran 2021 olarak http://international.ege.edu.tr internet sayfasından duyurulmuştur.

 

İlgili adayların başvurularını https://kimlik.ege.edu.tr adresinden “Erasmus+ Otomasyonu” üzerinden yapmaları gerekmektedir. Sistemde online olarak doldurulan başvuru formunun çıktısı alınmalı, imzalanıp taranmış olarak istenen diğer ek belgelerle beraber 21 Haziran 2021 tarihine kadar sisteme yeniden yüklenmelidir.

Başvuru Koşulları

  • Lisans öğrencileri için ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 ya da 70/100 olması,
  • Lisansüstü öğrencileri için ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 ya da 75/100 olması,
  • YTB burslusu olan öğrenciler Erasmus’a kabul edildikleri taktirde resmi kabul belgelerini YTB burs sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bursların kesintisi ile ilgili kararı bağlı bulundukları merkez verecektir.
  • Çift anadal’da öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadal’dan hareketliliğe başvurabilirler.
  • Toplam başarı puanı 65 puanının (transkript notunun %50’si + yabancı dil yazılı puanın %50’si alınarak hesaplanan) altında kalan lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz, asil veya yedek listelerinde yer alamayacaklardır.

Yabancı dil sınavı 28 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında online yazılı olarak yapılacaktır. Sınav tarihi, başvuru şekli ve koşulları; Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK) tarafından ilan edilecektir. (Lisans için en az 60, lisansüstü en az 70 olmalı)

BAŞVURU KLAVUZU


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ