EGE UNIVERSITY

Engineering Faculty Leather Engineering Department

Çift Anadal - Yan Dal

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Çİft Anadal

Yandal